Voorzitter Raymond van der Meer

Op de afgelopen ALV, op 15 Mei, heeft onze, nu dus, oud-voorzitter Raymond van der Meer, de voorzittershamer overgedragen aan Petra van der Geest.

Wij wensen Petra heel veel succes, met bestuur en raad, aan haar zijde.

En ook bedanken wij Raymond, voor alles wat hij voor onze vereniging heeft betekend. We hopen dat we je nog heel veel blijven zien.

Alaaf!!!