Carnavalsvereniging

De Damzwabbers

Optocht reglement

 • o   Het is wettelijk niet toegestaan om personen te vervoeren op de voertuigen anders dan tijdens deelname aan de optocht. 

  o   Wees op tijd om uw plaats in te nemen (tussen 10.00-10.45 uur aanwezig).

  o   Tot de start van de optocht (11.30 uur) is het niet toegestaan om muziek te draaien.

  o   Sluit goed aan bij uw voorganger (laat geen ruimte).

  o   Gooi geen afval, folders, confetti of andere dingen op straat.

  o   Uit veiligheidsoogpunt is het niet toegestaan om glaswerk tijdens de optocht te gebruiken.

  o   Draai gepaste (carnavals-/ apres ski)muziek. Deze muziek dient geschikt te zijn voor alle leeftijden

  o   Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen voor en tijdens de optocht!

  o   (Beschonken) mensen die een hinderlijke factor in de optocht zijn, worden verwijderd uit de optocht (politievoorschrift!). Eventueel aanwezige overheidsdiensten en de organisatie tolereren geen deelnemers die drank hebben gedronken. De chauffeur van een voertuig draagt hiervoor te allen tijde de verantwoording en zal bij constatering vooraf niet toegelaten worden voor deelname of tijdens de optocht verwijderd worden uit de optocht en deelname ontzegd worden.

  o   De chauffeur van het trekkend voertuig zal voor aanvang van de optocht een blaastest ondergaan.

  o   U dient zelf zorg te dragen voor de veiligheid op en rond uw wagen. Elke deelnemende groep draagt zorg voor 2 personen (vooraf bekend bij de organisatie met naam, telefoonnummer en adres) van de groep die een veiligheidsvestje dragen en op deze wijze herkenbaar zijn voor de organisatie als aanspreekpunt. Daarnaast dienen er minimaal 2 personen naast het trekkend voertuig en de praalwagen aanwezig te zijn. Deze begeleiders zijn minimaal 18 jaar oud en de hoofdtaak van deze begeleiders is het voorkomen dat er mensen onder de wielen van de voertuigen terechtkomen.

  o   Deelnemende voertuigen mogen niet hoger dan 3.80 meter zijn i.v.m. de verlichting op de Damlaan.

  o   Indien er op een voertuig personen staan dan is er een reling van minimaal 1.20 meter hoog verplicht om te voorkomen dat personen van het voertuig vallen.

  o   Personen die zich op een hoogte van meer dan twee meter bevinden van de bodem van de wagen, moeten door aanlijnen of zekeren voorzien zijn van een valbeveiliging.

  o   Op elk deelnemend voertuig is minimaal een goedgekeurd draagbaar blustoestel met een inhoud van minimaal 6 liter/kilo beschikbaar, geschikt voor het blussen van branden in brandklasse A, B en C.

  o   Het gebruik van vuur is niet toegestaan.

  o   Deelnemende wagens en aanhangers dienen voorzien te zijn van een sleepoog om bij pech snel weggesleept te kunnen worden. Dit om stagnatie van de optocht te voorkomen.

  o   Men mag alleen in stilstand op en van de wagens stappen.

  o   Stoppen om mensen op/ af te laten stappen is niet toegestaan.

  o   Val geen mensen lastig onderweg en respecteer andermans bezittingen.

  o   Volg de aanwijzingen op van de daartoe bevoegde mensen (Optochtcommissie met de groene jassen, verkeersregelaars en handhaving).

  o   Het uiten van discriminerende leuzen/polariserende teksten wordt niet getolereerd.

  o   U dient, wanneer u deel neemt met een praalwagen, een zogeheten “praalwagenverzekering” af te sluiten. Hier wordt u voorafgaand aan de optocht om gevraagd.

  o   De deelnemende voertuigen zullen vooraf gecontroleerd worden.

  o   U rijdt of loopt mee op eigen risico en carnavalsvereniging De Damzwabbers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de betreffende deelnemers en/of voor derden.

  o   Het niet nakomen van bovenstaande voorwaarden heeft carnavalsvereniging De Damzwabbers of een persoon aangesteld door de vereniging het recht om de betreffende deelnemer te weigeren c.q. uit de optocht te verwijderen.

  o   De optochtcommissie beslist over de niet in dit reglement opgenomen voorschriften.