Carnavalsvereniging

De Damzwabbers

Optocht reglement

 • Het is wettelijk niet toegestaan om personen te vervoeren op de voertuigen anders dan tijdens deelname van de optocht!!!!
 • Wees op tijd om uw plaats in te nemen (tussen 10.00-10.45 uur aanwezig)
 • Tot de start van de optocht van de Damzwabbers is het niet toegestaan om muziek te draaien.
 • Sluit goed aan bij uw voorganger (laat geen ruimte)
 • Gooi geen afval, folders, confetti of andere dingen op straat.
 • Uit veiligheidsoogpunt is het niet toegestaan om glaswerk tijdens de optocht te gebruiken
 • Draai gepaste (carnavals-/ apres ski)muziek. Deze muziek dient geschikt te zijn voor alle leeftijden
 • Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen voor en tijdens de optocht!
 • (Beschonken) mensen die een hinderlijke factor in de optocht zijn, worden verwijderd uit de optocht (politievoorschrift!!). Eventueel aanwezige handhaving en de organisatie tolereren geen deelnemers die drank hebben gedronken. De chauffeur van een voertuig draagt hiervoor te allen tijde de verantwoording en zal bij constatering vooraf niet toegelaten worden voor deelname of tijdens de optocht verwijderd worden uit de optocht en deelname ontzegd worden.
 • U dient zelf zorg te dragen voor de veiligheid op en rond uw wagen.
 • Per deelnemende groep draagt zorg voor 2 personen (vooraf bekend bij de organisatie met naam, telefoonnummer en adres) van de groep die een veiligheidsvestje dragen en op deze wijze herkenbaar zijn voor de organisatie als aanspreekpunt.
 • Daarnaast dienen er minimaal 2 personen tussen het trekkend voertuig en de praalwagen aanwezig te zijn.
 • Men mag alleen in stilstand !!! op en van de wagens stappen.
 • De maximale hoogte van de wagen is 3.80 meter.
 • Stoppen om mensen op/ af te laten stappen is niet toegestaan
 • Val geen mensen lastig onderweg en respecteer andermans bezittingen
 • Volg de aanwijzingen op van de daartoe bevoegde mensen (Optochtcommissie met de groene jassen, verkeersregelaars en handhaving).
 • Het uiten van discriminerende leuzen wordt niet getolereerd.
 • U dient, wanneer u deel neemt met een praalwagen een zogeheten “praalwagenverzekering” af te sluiten. Hier wordt u voorafgaand aan de optocht om gevraagd.
 • U rijdt of loopt mee op eigen risico en carnavalsvereniging De
 • Damzwabbers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de betreffende deelnemers en/of voor derden.
 • Het niet nakomen van bovenstaande voorwaarden geeft carnavalsvereniging De
 • Damzwabbers of een persoon aangesteld door de vereniging het recht om de betreffende deelnemer te weigeren c.q. uit de optocht te verwijderen.