PRIVACYVERKLARING

Carnavalsvereniging De Damzwabbers

p/a De Oude Bleijk 111

2266 CE Leidschendam

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Contactgegevens
  Carnavalsvereniging De Damzwabbers

p/a De Oude Bleijk 111

2266 CE Leidschendam

www.damzwabbers.nl
info@damzwabbers.nl

 1. Functionaris gegevensbescherming
  Kari van Proosdij is de functionaris gegevensbescherming van Carnavalsvereniging De Damzwabbers. Zij is te bereiken via secretaris@damzwabbers.nl

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Carnavalsvereniging De Damzwabbers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid en/of vrijwilliger bent en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  – Voor- en achternaam
  – Adresgegevens
  – Geboortedatum
  – E-mailadres
  – Familierelatie

  Onze bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord en worden bewaard op een met een wachtwoord beveiligd afgeschermd gedeelte van Google Drive.

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Van jeugdleden (onder de 18 jaar) worden dezelfde gegevens verwerkt zoals beschreven onder punt 3. Aan ouders en/of verzorgers van jeugdleden is expliciet toestemming gevraagd om deze gegevens te verwerken.

 1. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
  Carnavalsvereniging De Damzwabbers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – het afhandelen van de contributiebetalingen
  – het lidmaatschap kenbaar maken door middel van het toezenden van een ledenpas
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
  – U te kunnen informeren over activiteiten van de vereniging
  – Carnavalsvereniging De Damzwabbers verwerkt ook persoonsgegevens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

  Wat betreft foto’s geldt het volgende: als iemand aangeeft niet op een foto te willen staan, dan wordt dat gerespecteerd en wordt hij niet gefotografeerd.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming
  Carnavalsvereniging De Damzwabbers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid van Carnavalsvereniging De Damzwabbers) tussen zit.

  Carnavalsvereniging De Damzwabbers gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:
  Microsoft Office, Google Drive en Gmail. Tevens wordt gebruik gemaakt van Facebook.

 1. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Carnavalsvereniging De Damzwabbers bewaart uw persoonsgegevens ook na einde lidmaatschap met het oog op geschiedschrijving van de club en evt. jubilea en reünies net een maximum van 11 jaar na einde lidmaatschap. Als een lid dat niet wil kan hij dat aangeven en wordt die  gerespecteerd.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden
  Carnavalsvereniging De Damzwabbers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Carnavalsvereniging De Damzwabbers gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies voor zover die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carnavalsvereniging De Damzwabbers. En heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@damzwabbers.nl .

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

  Carnavalsvereniging De Damzwabbers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Carnavalsvereniging De Damzwabbers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maateregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via secretaris@damzwabbers.nl .

  Datalekken kunt u melden bij onze functionaris gegevensbescherming via secretaris@damzwabbers.nl. Zij zorgt voor een toereikende (re)actie.

  Aldus vastgesteld Bestuur Carnavalsvereniging De Damzwabbers 10 oktober 2018.